Zarząd

Skład Zarządu LGD „Gniazdo”  (na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17.09.2021 r.):

 1. Prezes:  Marek Skiba
 2. Wiceprezes Zarządu:  Jan Konopczyński
 3. Sekretarz Zarządu:  Agnieszka Burzyńska
 4. Członek Zarządu:  Justyna Józefecka
 5. Członek Zarządu: Agnieszka Pruszkowska
 6. Członek Zarządu: Kacper Mozga

Skład komisji rewizyjnej (na mocy uchwały nr. I/4/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 03.09.2020r.): 

 1. Marek Duda
 2. Anna Mozga
 3. Julian Szulc
 4. Jarosław Zagajewski
 5. Aleksander Wyrwicz