Gmina Nowy Kawęczyn

Gmina Nowy Kawęczyn leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Wschodnia część gminy leży w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu wodnego rzeki Rawki.

katalog2.cdrFauna oraz flora są bardzo urozmaicone. W pobliżu rzeki rośnie wiele roślin, które podlegają ochronie. Należą do nich m.in. bluszcz, konwalie, marzanki, rosiczki, storczyki, turówka wonna. Na terenie gminy podczas spacerów można spotkać zwierzęta takie jak: borsuki, jenoty i kuny oraz łasice. W latach 80. w pobliżu Rawki osiedlono bobry, które w ostatnich czasach dość znacznie się rozmnożyły. W pobliżu rzeki pojawiają się także piżmaki. Sporadycznie w pobliżu wsi spotkać można także łosie i jelenie. Licznie występują nietoperze.

Najcenniejszym zabytkiem architektury na terenie gminy jest drewniany kościół p.w. śś. Szymona i Judy w Starej Rawie, który został wzniesiony w latach 1731 – 51. Interesującymi budowlami są także zespoły dworskie na terenie Trzciannej, Nowego Dworu i Suliszewa oraz zespół dawnych koszar carskich z 2. poł. XIX w. we wsi Raducz. Miłośnikom starych młynów i zabytków techniki polecić należy zabytkowy młyn wodny w Suliszewie, obecnie posiadający napęd elektryczny. W Starej Rawie i Dzwonkowicach natomiast znajdują się pozostałości dawnych, wczesnośredniowiecznych grodzisk, które są datowane na XI – XII stulecie.

www.ugkaweczyn.pl

 

sprawdź również

Gmina Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie położona jest na północno-wschodnim skraju Wyżyny Łódzkiej, w pobliżu Skierniewic, na trasie …

Dodaj komentarz