Zarząd

Skład Zarządu LGD “Gniazdo”  (na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 14.06.2018 r.):

 1. Prezes:  Marek Skiba
 2. Wiceprezes Zarządu:  Jan Konopczyński
 3. Sekretarz Zarządu:  Agnieszka Burzyńska
 4. Skarbnik:  Zofia Paciepnik
 5. Członek Zarządu: Ewa Nagórska
 6. Członek Zarządu:  Justyna Józefecka
 7. Członek Zarządu:  Leszek Kocemba

Skład komisji rewizyjnej (na mocy uchwały nr. II/3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 07.09.2016r.): 

 1. Marek Duda
 2. Anna Mozga
 3. Julian Szulc
 4. Jarosław Zagajewski
 5. Aleksander Wyrwicz