Home / Zarząd

Zarząd

Skład Zarządu LGD „Gniazdo”  (na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 14.06.2018 r.):

  1. Prezes:  Marek Skiba
  2. Wiceprezes Zarządu:  Jan Konopczyński
  3. Sekretarz Zarządu:  Agnieszka Burzyńska
  4. Skarbnik:  Zofia Paciepnik
  5. Członek Zarządu: Ewa Nagórska
  6. Członek Zarządu:  Justyna Józefecka
  7. Członek Zarządu:  Leszek Kocemba

Skład komisji rewizyjnej (na mocy uchwały nr. II/3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 07.09.2016r.): 

  1. Marek Duda
  2. Anna Mozga
  3. Julian Szulc
  4. Jarosław Zagajewski
  5. Eugeniusz Kosson