Zarząd

Skład Zarządu LGD “Gniazdo”  (na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17.09.2021 r.):

 1. Prezes:  Marek Skiba
 2. Wiceprezes Zarządu:  Jan Konopczyński
 3. Skarbnik:  Zofia Paciepnik
 4. Sekretarz Zarządu:  Agnieszka Burzyńska
 5. Członek Zarządu:  Justyna Józefecka
 6. Członek Zarządu: Agnieszka Pruszkowska

Skład komisji rewizyjnej (na mocy uchwały nr. I/4/20 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 03.09.2020r.): 

 1. Marek Duda
 2. Anna Mozga
 3. Julian Szulc
 4. Jarosław Zagajewski
 5. Aleksander Wyrwicz