Home / Zarząd

Zarząd

Skład Zarządu LGD „Gniazdo”  (na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 28.05.2015r.):

Prezes:   Marek Skiba
Wiceprezes Zarządu:   Jan Konopczyński
Sekretarz Zarządu:   Agnieszka Burzyńska
Skarbnik:   Zofia Paciepnik
Członek Zarządu:   Jacek Altrych
Członek Zarządu:   Jacek Dziuda
Członek Zarządu:   Justyna Józefecka
Członek Zarządu:   Leszek Kocemba
Członek Zarządu:   Andrzej Kołaczek
Członek Zarządu:   Ewa Nagórska
Członek Zarządu:   Andrzej Supeł

Skład komisji rewizyjnej (na mocy uchwały nr. II/3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 07.09.2016r.): 

Marek Duda Anna Mozga
Julian Szulc Jarosław Zagajewski
Eugeniusz Kosson