Photo credit: Foter.com / CC0 Photo credit: Foter.com / CC0

Kontrola przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na 5+

Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje, że 6 grudnia w biurze Stowarzyszenia miała miejsce kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydziału Wdrażania i Kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie poprawności realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pod względem zgodności z przepisami prawa PROW 2014-2020 i umową ramową.

Przedmiotem kontroli było wdrażanie zadań związanych z realizacja LSR przez LGD. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM0510005/15 z dnia 19 maja 2016 r.

Pracownicy kontrolujący z UMWŁ nie mieli żadnych uwag.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …

Dodaj komentarz