Photo credit: Foter.com

LGD – „Gniazdo” serdecznie zaprasza na szkolenie 26 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo”, które odbędzie się 26 maja 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w sali 230.

Zakres szkolenia: Warunki ubiegania się o pomoc, wypełnianie wniosków na działania z zakresu „budowy,  przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne” oraz „budowy lub przebudowy  obiektów pełniących funkcje turystyczno – rekreacyjne” z wyłączeniem jednostek sektora finansów  publicznych  w ramach LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Gniazdo ”.

RAMOWY  ZAKRES SZKOLENIA:

Szkolenie w godz. 10:00 –15:00

9:45 -10:00 – Rejestracja, wydawanie materiałów

10:00-11:30 – Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez jednostki sektora finansów publicznych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów,
  • zasady, forma i zakres wsparcia, intensywność pomocy
  • kryteria dostępu do wsparcia,
  • realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa,
  • wskaźniki realizacji celów,
  • racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a wybór wykonawców zadań, zamówienia publiczne,
  • koszty kwalifikowalne – przykłady.

11:30-11:45 – Przerwa kawowa

11:45-12:45 – Nabory wniosków o przyznanie pomocy oraz wybór operacji przez Radę LGD:

  • najważniejsze elementy ogłoszenia o naborze wniosków –jak w przygotować dokumentację aplikacyjną i złożyć ją do LGD Gniazdo,
  • najważniejsze elementy oceny wniosków oraz szczegółowy opis kryteriów wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych,
  • podstawowe zobowiązania beneficjenta.

12:45-13:45 – Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy -praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru na dokumentację aplikacyjną.

13:45-14:00 -Przerwa kawowa

14:00-15:00 – Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy, zwrócenie uwagi m.in. na elementy wyliczenia tabeli NPV, czy kwestie związane z wyborem wykonawców zadań.

Dodatkowe pytania.

15:00 – Zakończenie szkolenia.

sprawdź również

Wybory za nami!

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD- …

Dodaj komentarz