IX Festiwal Nauki – już za nami.

Lokalna Grupa Działania miała zaszczyt po raz kolejny wziąć udział w Festiwalu Nauki w Skierniewicach, organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach.  W dniu 31 maja 2017 r. odbyło sie w ramach festiwalu II Sympozjum „Nad Rawką” pod hasłem „Różnorodność dla przyszłości” (oczywiście z naszym udziałem) :D. Podczas tegorocznego sympozjum zaprezentowano lokalne spoleczności doliny Rawki i Puszczy Bolimowskiej, propagujących zrównoważony rozwój. Szczególna rolę w tych działaniach jako jednostki finansujace i propagujace przedsięwzięcia, przypisano Lokalnym Grupom Działania.

sprawdź również

Fotorelacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD – „Gniazdo”

Dodaj komentarz