Photo on Foter.com

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne 05.04.2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów z terenu  objętego Lokalną Strategią Rozwoju  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –„Gniazdo” na spotkanie szkoleniowo – informacyjne, które odbędzie  się 05.04.2018 r. (tj. czwartek) od godz. 1000  w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 sala 230.

Tematyką spotkania będą podstawowe zasady i  sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla projektów grantowych,  zasady oceny i wyboru projektów grantowych oraz sposób rozliczania i kontroli tych projektów w ramach planowanych naborów na przedsięwzięcia:

  1. Przedsięwzięcie 3.1.3 – Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
  2. Przedsięwzięcie 3.1.4 – Renowacja, rewitalizacja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego
  3. Przedsięwzięcie 2.1.2 – Rozwój infrastruktury w energie odnawialną i oszczędzanie energii

Program spotkania

1000 -1100        Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla projektów grantowych

1100 -1200        Zasady oceny i wyboru projektów grantowych

1200 – 1220       Przerwa

1220 – 1300       Sposób rozliczania i kontroli  projektów grantowych

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …