Wizyta studyjna na Litwie

„LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” to międzynarodowy projekt współpracy stworzony przez 2 lokalne grupy działania z Polski: LGD – „Gniazdo” (koordynator) i LGD „Kraina Rawki” oraz z Litwy: LGD z regionu Moletai i LGD regionu Utena, a współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszym etapem była wizyta studyjna partnerów z LGD, przedsiębiorców polskich i liderów społeczności lokalnej na Litwie. Był to wyjazd promujący przedsiębiorczość i innowacyjność poprzez budowę partnerstwa na rzecz rozwoju międzynarodowego, Od 3 do 6 września 56 osób odwiedziło firmy rolnicze, rodzinne przedsiębiorstwa, galerie sztuki ludowej, centrum informacji gospodarczej. Byliśmy w zagrodzie owiec i kóz Giedriaus‘a Prakapavičiaus‘a, gdzie wytwarza się sery owcze i kozie oraz inne produkty mleczne. Ekologiczne gospodarstwo liczy 400 hektarów. Mieliśmy okazję obejrzeć budynki gospodarcze, proces dojenia mechanicznego oraz spróbować wytwarzanych tam serów. Poznaliśmy nowoczesne Centrum Informacji Gospodarczej „Taurapilis”w Utenie, które angażuje się w działania mające na celu wdrożenie nowych modeli biznesowych, wspieranie produkcji innowacyjnych produktów i usług. Centrum zachęca do różnorodnej współpracy artystów, przedsiębiorców i naukowców. Następnie poznaliśmy Centrum Sztuki Garncarskiej, gdzie miała miejsce prezentacja jak wygląda hodowla krów rasy Limousine oraz historii jednego z większych gospodarstw bydła na Litwie M. Kinderio. Kolejna wizyta była w stacji hodowli bydła w Šiaudiniai. Później zapoznaliśmy się z prowadzeniem gospodarstwa rybnego w miejscowościach Sudeikiai i Rukla, gdzie obejrzeliśmy baseny z narybkiem i popróbowaliśmy wędzonych ryb. W miejscowości Užpalia uczestniczyliśmy w prezentacji projektów lokalnych zrealizowanych przez mieszkańców i organizacje lokalne organizacje.  Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w Szkole Technologii i Przedsiębiorczości w Alancie, gdzie przybliżono nam temat produkcji biogazu oraz pokazano sale do zajęć praktycznych. Następnie wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji „Poprawa sytuacji małych przedsiębiorstw LEADER na Litwie i w Polsce”, która rozpoczęła się od wystąpienia liderów stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Następnie odbyła się prezentacja przedstawicieli gmin Moletai i Utena na temat sytuacji małych przedsiębiorstw w regionie oraz prezentacja działalności ośrodków turystycznych i biznesowych w tych rejonach. Po konferencji miało miejsce spotkanie z przedstawicielami biznesu z Litwy i Ukrainy, podczas którego mieliśmy możliwość nawiązania współpracy i dzielenia się pomysłami biznesowymi. Ostatni dzień wizyty na Litwie przeznaczony był na odwiedziny w ośrodku jeździeckim i stadninie koni w Dubingiai.

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne