WSPARCIE W RAMACH INICJATYWY LEADER

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Mokra Lewa zawarło umowę o przyznaniu pomocy na organizację otwartej imprezy pn. „Konkurs Sołectw Gminy Skierniewice”. Wysokość dofinansowania to 50 000,00 zł. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2019 r. przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokra Lewa i ma na celu promocję obszaru objętego LSR, kultywowanie lokalnej historii, kultury i sztuki oraz wzrost poczucia więzi z miejscem zamieszkania. W trakcie imprezy będzie możliwość skosztowania potraw kuchni polskiej przygotowanych przez członkinie Stowarzyszeń Kobiet Wiejskich.

W dniu 1 lipca br. (poniedziałek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Gzowie znajdującą się na terenie obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”. Za pieniądze unijne zostanie zorganizowane wydarzenie o charakterze zarówno historycznym jak i kulturalnym polegające na uczczeniu 100 – lecia istnienia jednostki OSP. Przedsięwzięcie zaplanowane na I półrocze 2020 roku, będzie bezpłatnie i dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców z terenu LGD.

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne