Spotkanie Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania

W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń – Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania oraz spotkanie robocze z przedstawicielami Samorządu Województwa Łódzkiego. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach Walnego Zebrania dokonano zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego Łódzkiej Sieci LGD, uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej oraz podjęto rozmowy na temat przyszłego okresu programowania i wielofunduszowych Lokalnych Strategi Rozwoju.
Program spotkania z Samorządem Województwa obejmował wiele bieżących spraw m.in.: prezentację planów Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie przyszłości obszarów wiejskich, omówienie zasad wyliczania i wykorzystywania różnic kursowych w ramach ogłaszanych naborów oraz planowaną zmianę Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania podjęto również dyskusję dotyczącą inicjatywy LEADER przy wykorzystaniu instrumentu terytorialnego RLKS w przyszłej perspektywie finansowej.
Za udział przedstawicielom SW i UMWŁ w osobie Pana Andrzeja Górczyńskiego i pracownikom Departamentu Programów Obszarów Wiejskich – serdecznie dziękuję.
Prezes Zarządu Federacji LGD Województwa Łódzkiego Piotr Nowacki

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …