Wyjazd szkoleniowy LGD – „Gniazdo”

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele organów oraz członkowie LGD-„Gniazdo” uczestniczyli w szkoleniu z zakresu „Zasady monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości z realizacji LSR w okresie programowania 2014-2020”. Szkolenie miało charakter wyjazdowy i było połączone z prezentacją dobrych praktyk na terenie LGD „Tygiel Doliny Bugu”.  Projekty realizowane w ramach RLKS przedstawiła nam prezes Stowarzyszenia Agnieszka Wojtkowska (dzięki! 😊).  Zwiedziliśmy Muzeum kajakarstwa (kreacja produktu turystycznego), Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” i co bardzo istotne – powstałe i aktywnie funkcjonujące dzięki wykorzystaniu przez LGD wielofunduszowości (EFS i EFRR) – Klub Seniora oraz świetlicę środowiskową w Drohiczynie. Zapoznaliśmy się również z koncepcją i funkcjonowaniem komercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Gospodarstwie Sadowniczym Alina Paluch i córka, a także projektem sieciującym współpracę przedsiębiorców 15 podmiotów „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych” – Naturalnie nad Bugiem.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …