Home / Aktualności / Ogłoszenie wyników wyboru i oceny operacji w ramach naboru nr 4/2018 „Podejmowanie działalności gospodarczej” – rozstrzygnięcia po protestach
Photo on Foter.com

Ogłoszenie wyników wyboru i oceny operacji w ramach naboru nr 4/2018 „Podejmowanie działalności gospodarczej” – rozstrzygnięcia po protestach

sprawdź również

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019 – Rozwój obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR”      „Europejski …