21 marca 2024 r – spotkanie Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania

21 marca 2024 r. w Kolumna Medica w  Łasku, odbyło się spotkanie Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Na spotkaniu omawiane były procedury na nowy okres programowania oraz sprawy bieżące Łódzkiej Sieci LGD. Spotkanie przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze.

sprawdź również

Umowa ramowa na realizację LSR na lata 2023 – 2027 została podpisana !

W dniu dzisiejszym (7 marca 2024 r.) Prezes Stowarzyszenia Marek Skiba, Wiceprezes Jan Konopczyński oraz …