Zofia Olenderek

Uroczyste podpisanie umów

W sali obrad Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, 16 stycznia 2018 roku, odbyła się uroczystość podpisywania umów o przyznanie pomocy przez beneficjentów realizujących swoje pomysły w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, przedsiębiorcy rozwijający firmy, organizacje pozarządowe i gminy na …

Więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – “Gniazdo” w dniu 12 grudnia 2017 r przeprowadzili spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat zasad oceniania i wyboru projektów oraz stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD-“Gniazdo” i przedstawiciele organów decyzyjnych Stowarzyszenia. Omówiono najważniejsze kwestie związane z procedurami …

Więcej

Wizyta studyjna na Litwie w ramach przygotowania międzynarodowego projektu współpracy

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo” w dniach od 11 do 13 września gościli w partnerskim LGD na Litwie Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame”. Szczególnie miło nam było znów się spotkać z panią Violetą Navickienė dyrektorem biura LGD i panem Virgilijusem Šironasem prezesem zarządu LGD. Wizyta studyjna odbyła …

Więcej