Wizyta studyjna na Litwie w ramach przygotowania międzynarodowego projektu współpracy

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo” w dniach od 11 do 13 września gościli w partnerskim LGD na Litwie Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame”. Szczególnie miło nam było znów się spotkać z panią Violetą Navickienė dyrektorem biura LGD i panem Virgilijusem Šironasem prezesem zarządu LGD. Wizyta studyjna odbyła się w ramach realizacji przygotowania projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz umowy o przyznanie pomocy Nr 00001-6936-UM0510001/17 zawartej w dniu 10 sierpnia 2017 r. z Województwem Łódzkim. Zakresem operacji „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” jest promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, a także stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR. Cel operacji, to podjęcie współpracy pomiędzy lokalnymi grupami w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, wraz z określeniem harmonogramu działań i budżetu projektu współpracy oraz podpisanie umowy o wspólnej realizacji projektu. Na tę operację otrzymaliśmy z EFRROW wsparcie finansowe w wysokości 4 885 zł.
Spotkanie miało charakter roboczy, służyło wypracowaniu wspólnych celów, określeniu wizji i misji przyszłych działań na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Przedstawiciele LGD-”Gniazdo” odwiedzili Szkołę Technologii i Biznesu w Alancie, gdzie spotkali się z kadrą kierowniczą Szkoły, przedstawicielami Molėtų rajono vietos veiklos grupė „ Keisdamiesi keičiame”, jednostki samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnej. Rozmawiano o szansach i zagrożeniach w rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach wiejskich Polski i Litwy. Następnego dnia zaproszeni byliśmy do Utenos regiono VVG na spotkanie z przedstawicielami regionu, zarządu i biura tamtego LGD. Omówiono ewentualną możliwość włączenia do międzynarodowego projektu współpracy drugiego partnera z Litwy. Dyskutowano nad podziałem zadań i budżecie projektu oraz o oczekiwaniach każdej ze stron. Prezes Lokalnej Grupa z Uteny pani Jolita Umbrasienė zaprezentowała projekty z ubiegłego okresu programowania i plany na przyszłość związane z celami lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023. Po południu w Moletu Turizmo ir Verslo Informacijos Centras spotkaliśmy się z tamtejszymi przedsiębiorcami o ich wizji rozwoju międzynarodowej wspópracy i wymiany partnerów biznesowych. Dyrektor placówki pani Daiva Kuliene udostępniła polskiej delegacji materiały interaktywne i multimedialne, przybliżające dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze rejonu Molėtų.
Wieczorem gościliśmy w, odnowionym ze środków LEADER-a, Centrum Rzemiosła Tradycyjnego „Meniskas kaimas”. Przy tradycyjnych litewskich potrawach rozmawiano, z przedstawicielami zarządu i pracownikami biura obydwu zagranicznych LGD, o innowacyjnym charakterze projektu współpracy, korzyściach i zagrożeniach, harmonogramie zadań i budżecie. Z uwagi na miejsce spotkania zaprezentowano dorobek garncarski, historię miejsca, podejmowane działania kulturowe.
Głos w dyskusji zabrał pan Jan Konopczyński. Opowiedział o prowadzonym warsztacie garncarskim rodziny Konopczyńskich, o jego wieloletniej tradycji, o metodach wytwarzania ceramiki. Na koniec pobytu przedstawiciele społeczności lokalnych reprezentujący międzynarodowe lokalne grupy działania podjęli decyzję, że projekt będzie się nazywał „LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa”, a jego realizacja planowana jest w 2018 r.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …

Dodaj komentarz