Realizacja projektu współpracy „Szlakiem Kultur Obszaru Stowarzyszeń” (SKOS)

Projekt współpracy „Szlakiem kultur obszaru stowarzyszeń” realizowany był wspólnie z LGD „Mroga”, na podstawie Umowy nr 00032-6931-UM0507304/13 z dnia 17 czerwca 2014r. zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach „Wdrażania projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju turystyki i poprawa atrakcyjności obszarów działania LGD-„Gniazdo” i „Mroga” oraz zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów ludzkich, przyrodniczych i turystycznych.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 • Wytyczenie i oznakowanie 31 km „Szlaku Łącznikowego”. Na obszarze LGD – „Gniazdo” (gmina Lipce Reymontowskie) i LGD „Mroga” (gmina Brzeziny). Szlak prowadzi od Muzeów w Lipcach Reymontowskich do Muzeum Regionalnego w Brzezinach.
 • Wytyczenie i oznakowanie 69 km „Szlaku Kultury Księżackiej”. Obszar LGD – „Gniazdo” (gminy Nieborów, Kocierzew Południowy, Chąśno, Kiernozia, Zduny, Łowicz;
 • Odnowienie szlaków „Kultury Janisławickiej” „Radziwiłłowskiego”;
 • Wykonanie 4 obiektów małej architektury i 2 tablic informacyjnych służących turystom i lokalnej społeczności (miejsca odpoczynku turysty tj. zadaszone wiaty, stoliki i ławki na trasie „Szlaku Łącznikowego” i „Kultury Księżackiej”. Obszar LGD – „Gniazdo”:

 

Miejsca odpoczynku turysty

 • Chąśno gm. Chąśno – przy boisku „Olimpia Chąśno”.
 • Kiernozia gm. Kiernozia – przy Cmentarzu Wojennym.
 • Nowy Złaków gm. Zduny – przy kościele p.w. Wszystkich Świętych.
 • Pilaszków gm. Łowicz – przy skrzyżowaniu szlaków.

Tablice informacyjne

 • Lipce Reymontowskie gm. Lipce Reymontowskie – przy Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.
 • Maurzyce gm. Zduny – przy Skansenie.
 • Opracowanie i wydanie publikacji promującej nowo wytyczone szlaki oraz prezentujący atrakcje gmin członkowskich obydwu Lokalnych Grup Działania.
 • Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu.

Budżet projektu wyniósł 69 721,46 zł.

Zakończenie realizacji projektu – maj 2015r.

Mapy do pobrania (kliknij, aby pobrać)

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne

Dodaj komentarz