Photo on Foter.com

Ankieta badająca poziom satysfakcji mieszkańców obszaru LGD – „Gniazdo”

Zapraszamy do badania.

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety do samego końca.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=959a7cfd&&b=d7eb106ca&&c=7f0e6509

Dziękujemy za współpracę.

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne

Dodaj komentarz