Photo on Foter.com

Zarząd Województwa Łódzkiego o produktach tradycyjnych i ekologicznych

Zarząd Województwa Łódzkiego w porozumieniu z Łódzką Koleją Aglomeracyjną planuje zorganizować sprzedaż produktów tradycyjnych i ekologicznych na Dworcu Łódź Fabryczna. Producentom zostałaby udostępniona przestrzeń  w celu prowadzenia sprzedaży. Zależy nam na Państwa opinii w zakresie tego przedsięwzięcia i ewentualnej wstępnej deklaracji udziału w nim.

Ponadto Zarząd Województwa Łódzkiego ma możliwości wdrożyć działania, które umożliwią promocję i możliwość sprzedaży produktów tradycyjnych i ekologicznych w województwie łódzkim. Podjęcie jakichkolwiek działań z naszej strony wymaga jednak skonsultowania się z Państwem, poznania Waszych potrzeb, oczekiwań i problemów, jakie napotykacie na etapie produkcji czy sprzedaży.

Województwo Łódzkie dysponuje środkami finansowymi, które można przeznaczyć na przykład na:

  • organizację spotkań branżowych wspomagających współpracę w sektorze rolno-spożywczym,
  • na publikacje i reklamy mające na celu informację i promocję wytwarzanych produktów,
  • na jarmarki i kiermasze zdrowej, tradycyjnej i ekologicznej żywności,
  • na wyjazdy studyjne pozwalające poznać rozwiązania stosowane przez innych producentów,
  • organizację stoisk targowych itp.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie krótkiej informacji, która pozwoli nam zdiagnozować Państwa potrzeby i wdrożyć odpowiednie działania.
Wiadomość zwrotna od Państwa powinna zawierać w szczególności:

  1. informacje czy wyrażacie Państwo chęć udziału w sprzedaży wytwarzanych produktów na Dworcu Łódź Fabryczna
  2. informacje na jakie działania, wymienione wyżej, powinien zwrócić uwagę Zarząd Województwa Łódzkiego i doprowadzić do ich realizacji we współpracy z Państwem.

Wiadomość proszę przesłać na adres: lgd@lgdgniazdo.pl w terminie do 11 marca 2019 r.

 

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …