Fot. Henryk Bałut

„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”

„Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”(clik) to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W październiku 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę o przyznanie pomocy na ten projekt współpracy.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Cele projektu:

Rozwój infrastruktury oraz wzrost kompetencji turystycznych wśród mieszkańców LGD „Kraina Rawki” i LGD – „Gniazdo” poprzez naprawę i budowę nowych gniazd bociana białego, organizację wyjazdu studyjnego do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz wydanie publikacji edukacyjnej nt. życia i ochrony bociana białego.

Projekt jest zgodny z celem ogólnym Lokalnej Strategii Rozwoju wpływając bezpośrednio na poprawę warunków ładu przestrzennego obszaru Stowarzyszenia. Estetyka zagród przydomowych zharmonizowanych z przyrodą jest przykładem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Projekt wpływa na rozwój i poprawę jakości infrastruktury (cel szczegółowy LSR) oraz poprawę warunków życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia.

Czas realizacji:

listopad 2021 – grudzień 2022

Dofinansowanie:

97 733,00 zł, w tym po stronie LGD – „Gniazdo” koszt realizacji projektu to 44 514,00 zł.

Zadania w ramach projektu po stronie LGD-„Gniazdo”:

  • Naprawa 4 gniazd bocianich w Bolimowie, Kolonii Bolimowskiej Wsi (gm. Bolimów), Suliszewie (gm. Nowy Kawęczyn), Gzowie (gm. Słupia).
  • Zdjęcie nadkładu z 11 nadmiernie rozbudowanych gniazd bocianich w Woli Szydłowieckiej, 2 x Huminie (gm. Bolimów), Wysokienicach (gm. Głuchów), Lniśnie (gm. Godzianów), Woli Makowskiej (gm. Maków), Kwasowcu, Nowym Kawęczynie (gm. Nowy Kawęczyn), Brzozowie, Mokrej Lewej, Samicach (gm. Skierniewice).
  • Wydanie publikacji edukacyjnej pt. „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”.  Publikacja „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”
  • Wyjazd studyjny do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach.

 

fot. Grzegorz Połutrenko
fot. Grzegorz Połutrenko
fot. Grzegorz Połutrenko
Fot. Grzegorz Połutrenko

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …