„Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”

W dniach 15-16 lipca 2022 r. mieszkańcy z obszaru LGD „Kraina Rawki” i LGD – „Gniazdo” wzięli udział w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”.

Celem wizyty studyjnej było zainteresowanie uczestników bytowaniem i ochroną bociana białego oraz pokazanie możliwości wykorzystywania potencjału regionu i lokalnych zasobów oraz pasji mieszkańców w budowaniu oferty turystycznej na przykładzie Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach. Podczas wizyty odwiedzone zostały również Żabice – Wioska z Rechotem, Miłkowice – Wioska Kolejarzy z obszaru LGD Wrzosowa Kraina, Klekusiowo-Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz Żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Nie zabrakło również części merytorycznej tj. prezentacji dot. zasad zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych, wykorzystania nowoczesnych technologii przy tworzeniu ofert pobytowych na przykładzie Questy – Wyprawy Odkrywców czy też ogólnoświatowej zabawy geocaching.

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne