Badanie satysfakcji mieszkańców z poziomu życia na obszarze LGD – ankieta anonimowa

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy.

Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniony. Państwa propozycje z pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=19d09260&&b=95ed25622&&c=7f0e6509  (click)

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …