Konsultacje społeczne za nami!

Za nami spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – „Gniazdo”. Spotkania poprowadził Marek Głuszek kierownik biura LGD i Marek Skiba prezes zarządu LGD.

Konsultacje odbyły się w dniach 23.08.22r.- 29.09.22r. w 9 gminach członkowskich: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia.

Spotkania poświęcone były w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału naszego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Podczas spotkań omawiano następujące zagadnienia: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwo w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Na spotkaniu każdy z uczestników otrzymał wersję papierową ankiety Badanie satysfakcji mieszkańców z poziomu życia na obszarze LGD. Ankieta dostępna jest na naszej stronie internetowej w wersji elektronicznej. Zachęcamy Państwa do jej wypełnienia.

Na podstawie zebranych informacji podczas spotkań, badań ankietowych i konsultacji oraz analizie zebranych danych zostanie opracowany dokument Lokalna Strategia Rozwoju, uwzględniający głos społeczności lokalnej – przedstawicieli wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD (sektora społecznego, publicznego i gospodarczego).

Spotkania są realizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …