Sukces LGD – „Gniazdo” !!

Mamy wspaniałą wiadomość dla Mieszkańców naszego obszaru działania !

Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Gniazdo na lata 2023-2027 została wybrana do realizacji !!!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie LSR na lata 2023-2027 !!!

Link https://www.lodzkie.pl/prow/rozstrzygni%C4%99to-konkurs-na-wyb%C3%B3r-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87

sprawdź również

Wybory za nami!

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD- …