Zaproszenie na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” serdecznie zaprasza na organizowany w dniu 22 lutego 2024 r. warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice w godzinach  1400  – 1800.

Celem warsztatu jest przedstawienie osiągniętych rezultatów, zmian otoczenia oraz podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 2014-2020.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 20 lutego 2024 r. na adres lgd@lgdgniazdo.pl  lub zgłoszenie telefonicznie pod nr telefonu: 501 575 180

Planowany program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Przedstawienie raportu z badania LGD i LSR wykonanego na zlecenie przez niezależnego ewaluatora zewnętrznego Firmy OMIKRON.

3) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD – „GNIAZDO” w latach 2014-2023

4) Prezentacja dotycząca oceny funkcjonowania biura LGD na podstawie anonimowych ankiet

5) Dyskusja z uczestnikami spotkania w oparciu o poniższe pytania:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegła zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniły swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR odpowiadały na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Jaka była dotychczasowa skuteczność działania biura LGD (działań informacyjno – promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele nowo wybranego LSR na okres programowania 2023-2027?
  • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

6) Podsumowanie spotkania.

Formularz zgłoszeniowy

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …