“Gość Dnia” w Radiu RSC

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC z Prezesem Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo” Markiem Skibą oraz kierownikiem biura Markiem Głuszkiem.

 

sprawdź również

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo”

Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznych nr 5/3/2017 i 10/1/2022  Ministra …