Konferencja podsumowująca realizację projektu współpracy „Szlakiem kultur obszaru stowarzyszeń” (SKOS)

22 maja o godz. 13:00 w siedzibie LGD – „Gniazdo” odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu współpracy pod nazwą „Szlakiem kultur obszaru stowarzyszeń”. Gości powitał Wiceprezes Zarządu LGD – „Gniazdo” pan Krzysztof Grabowski.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście z lokalnej grupy działania ze strony koordynatora jaki i partnera projektu tj. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”. Na konferencji przedstawiono prezentację multimedialną, która przypominała o celach, zadaniach i rezultatach projektu.

Przedstawiciele stowarzyszeń omówili istotne zagadnienia projektowe, w tym napotkane problemy, ale także i pozytywne wydarzenia. Dyskutowano o podjęciu inicjatyw w celu ożywienia ruchu turystycznego i organizacji imprez turystycznych jak rajdy rowerowe na nowo wytyczonych szlakach. Każdy z gości otrzymał bezpłatny informator turystyczny pt. „Od muzeum do muzeum” wydany w ramach realizacji projektu działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Publikacja promuje szlaki turystyczne obszaru działania LGD-„Gniazdo” i LGD „Mroga”.

Zachęcamy do lektury.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …

Dodaj komentarz