Konferencja podsumowująca realizację projektu współpracy „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów stowarzyszeń” (PATOS)

22 maja o godz. 10:00 w siedzibie LGD – „Gniazdo” odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu współpracy pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów stowarzyszeń”. Gości powitał Wiceprezes Zarządu LGD – „Gniazdo” pan Krzysztof Grabowski.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście z lokalnej grupy działania ze strony koordynatora jaki i partnera projektu tj. LGD „Kraina Rawki”. Na konferencji przedstawiono prezentację multimedialną, która przypominała o celach, zadaniach i rezultatach projektu. Przedstawiciele stowarzyszeń omówili istotne zagadnienia projektowe, w tym napotkane problemy, ale także i pozytywne wydarzenia.

Dyskutowano o podjęciu inicjatyw w celu ożywienia ruchu turystycznego i organizacji imprez turystycznych jak rajdy rowerowe na nowo wytyczonych szlakach. Każdy z gości otrzymał bezpłatny informator turystyczny pt. „Z biegiem Rawki” wydany w ramach realizacji projektu działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Publikacja promuje szlaki turystyczne obszaru działania LGD-„Gniazdo” i LGD „Kraina Rawki”.

Zachęcamy do lektury.

sprawdź również

Wybory za nami!

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD- …

Dodaj komentarz