Atrakcje turystyczne

„Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie – organizacja imprezy kulturalnej”

W dniu 25 września 2021 r. ( sobota) odbędzie się wydarzenie pn.:  „Rekonstrukcja historyczna zrzutu Cichociemnych w Czatolinie – organizacja imprezy kulturalnej” w Czatolinie w Gminie Łyszkowice,  mająca na celu: promowanie obszaru obejmującego LSR oraz zachowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnej historii – losów żołnierzy Cichociemnych za pomocą organizacji imprezy …

Więcej

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla Zbigniewa Stania z Lipiec Reymontowskich

Miło nam poinformować, że Pan Zbigniew Stań 3 października br. otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” rekomendowała Pana Zbigniewa Stania do tej nagrody, za działalność wpływającą na …

Więcej

Atrakcje turystyczne NOWY KAWĘCZYN

Odkryte ślady wskazują na bardzo wczesne pojawienie się na tym terenie osadnictwa, czego dowodem są grodziska wczesnośredniowieczne odkryte w Starej Rawie i Dzwonkowicach. Ślady osadnictwa wskazują na okres pradziejowy. Obszar dzisiejszej gminy Nowy Kawęczyn położony był na terenie województwa rawskiego (funkcjonowało ono od XV wieku do rozbiorów). Wschodnia część gminy …

Więcej

Atrakcje turystyczne MAKÓW

MAKÓW otoczony jest ze wszystkich stron pięknymi lasami obfitującymi w grzyby i zwierzynę. Występują tu tereny leśne chronione ze względu na ogromne walory przyrodnicze. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Zwierzyniec” o powierzchni około 572 ha, graniczy z miastem Skierniewice. Pierwotnie las zwierzyniecki wchodził w skład dóbr Kasztelanii Łowickiej, która od 1136 r. należała do …

Więcej

Atrakcje turystyczne LIPCE REYMONTOWSKIE

Historia Lipiec sięga pierwszej połowy XIV wieku. Gmina kultywuje tradycje ludowe umiejętnie łącząc ze współczesnością i nowoczesnością. Lipce Reymontowskie słynne są za sprawą Władysława Stanisława Reymonta i jego powieścią „Chłopi”. Epopeja, za którą pisarz w 1924 roku otrzymał Nagrodę Nobla, nadała Lipcom największego rozgłosu, zarówno w kraju jak i zagranicą. …

Więcej

Atrakcje turystyczne GODZIANÓW

GODZIANÓW położony w dorzeczu Bzury z dopływami: Skierniewka, Uchanka i Pisia (w dolnym biegu zwanym Zwierzyńcem). Jest to najmniejsza gmina w powiecie skierniewickim. Historia Godzianowa sięga drugiej połowy XIII wieku. Według dawnego podziału administracyjnego ziemie, na których położona jest gmina Godzianów wchodziły w skład dóbr łowickich, zwanych Kasztelanią Łowicką, a …

Więcej

Atrakcje turystyczne GŁUCHÓW

Silnie zakorzenione tradycje patriotyczne i ludowe księstwa łowickiego są kultywowane przez mieszkańców gminy do dnia dzisiejszego. Wśród malowniczych krajobrazów, w święta, drogami do kościoła podążają mieszkańcy w pięknych ludowych „pasiakach” z dumą nazywając je „głuchowskimi”. Przez wieś biegnie linia kolei wąskotorowej, której administratorzy organizują ciekawe przewozy turystyczne. Strój ludowy w …

Więcej

Atrakcje turystyczne BOLIMÓW

Kościół parafialny pw. św. Anny (patronki Bolimowa) Wybudowany w 1635 roku, ufundowany przez mieszczan bolimowskich. Ołtarz główny bogato dekorowany, barokowy z około 1640 roku, dedykowany św. Annie. Na jego wieży umieszczony był zegar wybijający godziny. Kościół ten zbudowany został w stylu renesansu polskiego, otynkowany, wsparty skarpami, z półkolistym prezbiterium, zakrystią …

Więcej