Projekt „Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych”

Projekt „Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych” realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łowicka” oraz Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu:

  • Promocja walorów turystycznych regionu.
  • Rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład partnerstwa.
  • Podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionów.

Zadania:

  • Festiwalu Regionalnych Atrakcji Kulturowych, w tym występ zespołu ludowego, biesiada łowicka z degustacją potraw regionalnych, warsztaty sztuki ludowej.
  • Interaktywna mapa atrakcji kulturowych.
  • Album fotograficzny okolicznościowy.
  • Kalendarz promocyjny.

Budżet:  LGD „Ziemia Łowicka”   27 000,00 zł                  LGD-„Gniazdo”  23 700,00 zł

Czas trwania: luty – wrzesień 2019 r.