Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

22 lutego 2024 r. w siedzibie LGD – Gniazdo odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów za rok 2023 w ramach PROW na lata 2014-2020. Warsztat odbył się zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całego dokumentu jakim jest strategia. Rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.
W warsztacie uczestniczyli przedstawiciele organów decyzyjnych LGD – Gniazdo, pracownicy biura, przedstawiciele LGD z WŁ, NGO, oraz przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania. Serdecznie dziękujemy za udział w warsztacie i poświęcony czas.

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …