Program Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Powiatem Skierniewickim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty „Łódzkie na Plus” 2019.

Spotkanie odbędzie się 27 września 2019 w godz. 14.00 – 17.00 w budynku filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, przy ul. Batorego 64d. Kontakt z Małgorzatą Jakiel  tel. 660 542 167 lub e-mail: mjakiel@opus.org.pl

Od 23 września do 14 października 2019 będzie można składać wnioski o dofinansowanie lokalnych inicjatyw.

Mikrogranty do w wysokości od 2000,00 do 5000,00 zł będzie można otrzymać m.in. na:

 • lokalne wydarzenia kulturalne
 • imprezy sportowe
 • działania edukacyjne
 • małą infrastrukturę
 • działania ekologiczne
 • aktywizację seniorów
 • zajęcia dla dzieci
 • i wiele innych…

Dla kogo:

 • dla grup nieformalnych (3 osoby pełnoletnie) we współpracy z organizacją pozarządową
 • dla organizacji pozarządowych
 • dla kół gospodyń wiejskich
 • dla ochotniczych straży pożarnych
 • dla grup parafialnych

Pula środków na mikrogranty to 850 000,00 zł

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursowy od 16 września na stronie www.opus.org.pl (zakładka konkursy).

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

 

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne