Michał Frączek

„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi”

„Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”(clik) to projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W październiku 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę o przyznanie pomocy na ten …

Więcej

Warsztat refleksyjny LGD – “Gniazdo”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” serdecznie zaprasza na organizowany w dniu 11 lutego 2022 r. warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się w Sali konferencyjnej biura LGD – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice  w godzinach  1300  – 1700. Celem warsztatu jest …

Więcej

Podsumowanie działalności LGD – “Gniazdo”

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania rozmowy Marka Skiby Prezesa Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo” oraz Marka Głuszka kierownika biura z redaktorem Maciejem Bombą.

Więcej