Aktualności

 “Gość Dnia” w Radiu RSC

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC z Prezesem Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo” Markiem Skibą oraz kierownikiem biura Markiem Głuszkiem.  

Więcej

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo”

Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznych nr 5/3/2017 i 10/1/2022  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku. Planowane cele, metody i narzędzia ewaluacyjne mieszczą się z w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 2017 roku. Niemniej potrzeba …

Więcej

Wniosek publiczny o zmianę w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027

Obecny zapis Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 r. W przypadku Wdrażania LSR intensywność wsparcia będzie wynosiła: – do 50% kosztów kwalifikowalnych na operacje obejmujące inwestycje produkcyjne, – do 100% kosztów kwalifikowalnych inne operacje, w tym na operacje obejmujące inwestycje nieprodukcyjne (zgodnie z art. 73 ust. 4 …

Więcej

JAN KONOPCZYŃSKI GARNCARZ

W warsztacie garncarskim pana Jana tradycje wytwarzania ceramiki przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jego ojciec – Stefan Konopczyński był autorem naczyń, wykonywanych do filmów m.in. „Krzyżaków” czy „Faraona”. Obecnie pan Jan pracuje z córką i jej mężem. Bolimowska ceramika rodziny Konopczyńskich ma tradycje, które pozostają niezmienne. Naczynia z białej …

Więcej

Podsumowanie działalności LGD – “Gniazdo”

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Prezesem Markiem Skibą oraz kierownikiem biura Markiem Głuszkiem na temat przyszłych zmian i wyzwań w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie Działania – “Gniazdo”.

Więcej

Konsultacje społeczne za nami!

Za nami spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – „Gniazdo”. Spotkania poprowadził Marek Głuszek kierownik biura LGD i Marek Skiba prezes zarządu LGD. Konsultacje odbyły się w dniach 23.08.22r.- 29.09.22r. w 9 gminach członkowskich: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Łyszkowice, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia. Spotkania poświęcone …

Więcej

100-lecia OSP w Gzowie

Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia OSP w Gzowie. Dzięki Lgd Gniazdo wsparcie na realizację operacji pn. “Promocja lokalnej historii poprzez organizację jubileuszu 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gzowie” pozyskano z poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gratulujemy !

Więcej

Badanie satysfakcji mieszkańców z poziomu życia na obszarze LGD – ankieta anonimowa

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniony. Państwa …

Więcej