Home / Dokumenty LGD

Dokumenty LGD

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 LGD – „Gniazdo”:

Lokalna Strategia Rozwoju LGD – „Gniazdo”

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanuch przez podmioty inne niż LGD

Lokalne kryteria wyboru operacji – zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz operacje dla podmiotów innych niz LGD (pdf.)

Lokalne kryteria wyboru operacji – granty (pdf.)

Plan komunikacji ze społecznością lokalną

Plan komunikacji na 2017

Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD – „Gniazdo”

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Deklaracje członkowskie:

Deklaracja osoba fizyczna

Deklaracja podmiot gospodarczy

Deklaracja sektor publiczny

Deklaracja sektor społeczny

Lista członków 20.02.2017 r

Statut:

 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”

Zestawienie rzeczowo-finansowe:

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Regulaminy:

Regulamin Zarządu

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Regulamin Organizacyjny biura LGD – „Gniazdo”

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Rady Decyzyjnej

Uchwala nr 30/2016 w sprawie wysokosci opłat za udostepnienie informacji publicznej

Walne Zebranie 28.04.2016 r.

Walne

Protokół z Walnego Zebrania Członków 28 kwietnia 2016

Walne Zebranie 07.09.2016 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 07.09.2016 r.

Walne Zebranie 16.01.2017 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 16.01.2107

Walne 16.01.2017

Walne Zebranie 16.05.2017 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  16.05.2017 r.

Sprawozdania 2017-05-09

Posiedzenie Rady decyzyjnej 17.07.2017 r. 

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 17.07.2017

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 2017-09-28